โรงเรียน ภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี จังหวัดระยอง Ecc Rayong

โรงเรียน ภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี จังหวัดระยอง Ecc Rayong

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:28, ชม: 2,997 ครั้ง

โรงเรียน ภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี จังหวัดระยอง Ecc Rayong

สถาบันภาษา อีซีซี เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยทีมผู้บริหารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้มีความชำนาญทางด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมาช่วยดำเนินการ โดยมีสาขามากกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนั้น ecc ในต่างประเทศยังเป็นสถาบันฯทียอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

สถาบันฯตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการให้ก้าวทันตามโลกและภาวะต่างๆในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายครอบคลุมทุกเนื้อหาและตรงตามความต้องการของผู้เรียนทุกเพศทุกวัย

นอกจากนี้ สถาบันฯยังได้พัฒนาสมรรถภาพและเพิ่มพูนทักษะด้านเทคนิคการสอนของคณาจารย์ พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

สถาบันฯ มั่นใจว่ามาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพการเรียนการสอน และการบริการ ISO 9001: 2008 รวมทั้งการคัดสรผู้ถ่ายทอดที่มีคุณวุฒิ และความสามารถทั้งด้านเนื้อหา และวิธีการสอนประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การบริการที่ดีจากใจ รวมทั้งค่าเรียนที่เหมาะสม จะทำให้ทุกท่านมั่นใจว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยสารสนเทศอย่างแน่นอนอีซีซีระยอง

มาตรฐานรับรองจากองค์กรต่างๆ
ecc เป็นสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์แห่งแรกที่ได้รับการได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001: 2008 อย่างเป็นทางการ (Language and IT training are
certified under ISO 9001 : 2008 )

ecc เป็นศูนย์อบรมอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
แห่งแรกในประเทศไทย CELTA (Certificate in English Language Teaching
To Adults) Teacher Training Centre

ecc เป็นศูนย์สอบวัดระดับเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
AEAS (Australian Education Assessment Services)

ดูหลักสูตร Ecc Rayong และโปรโมชั่นEcc Rayong ได้ที่  คลิก

สถานที่ติดต่อโรงเรียน ภาษาและคอมพิวเตอร์อีซีซี จังหวัดระยอง Ecc Rayong
ที่อยู่ 7/19 ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0-3877-1255
โทรสาร 0-3887-6219
อีเมล acd@ecc.ac.th
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-21:00,เสาร์ เวลา 08:30-18:30,อาทิตย์ เวลา 08:30-18:30
เว็ปไซต์ www.ecc.ac.th
เฟสบุ๊ค Ecc Rayong

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ