โรบอทฟอร์คิดส์สาขาระยอง Robot4Kids Rayong

โรบอทฟอร์คิดส์สาขาระยอง Robot4Kids Rayong

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:29, ชม: 1,487 ครั้ง

โรบอทฟอร์คิดส์สาขาระยอง Robot4Kids Rayong

สถาบันสอนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป โรบอท ฟอร์ คิดส์ Robot 4 Kids ได้เปิดทำการสอนเยาวชนอายุตั้งแต่ 4.5 ขวบจนถึงบุคคลทั่วไปเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์และโปรแกรมซึ่งใช้เทคโนโลยีของ LEGO Mindstorms NXT เป็นสื่อการสอน ทั้งนี้ได้ประมานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันเช่นคณิตศาตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เยาวชนได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการ การฝึกทักษะด้านการประดิษฐ์ด้วยอุปกรณ์กว่า 600 ชิ้นพร้อมเรียนรู้การโปรแกรมสั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์การทดลองการแก้ปัญหาและมีการแข่งขันสร้างสรรค์หุ่นยนต์ เน้นให้เยาวชนสนุกกับกิจกรรมเสริมเพื่อฝึกทักษะด้านวิศวกรรมในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงหุ่นยนต์ได้เปิดโลกแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นนักประดิษฐ์ได้ในอนาคตโรบอทฟอร์คิดส์2

สถานที่ติดต่อโรบอทฟอร์คิดส์สาขาระยอง Robot4Kids Rayong
ที่อยู่ ถนน ค. 2 (หลังแหลมทอง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เบอร์โทร 087-5354561 , 089-8935747
เฟสบุ๊ค Robot4Kids Rayong
เว็ปไซต์ www.robot4kids.com

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ