โรงเรียนบ้านชงโค จังหวัดระยอง (Banchongko School)

โรงเรียนบ้านชงโค จังหวัดระยอง (Banchongko School)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 07/10/2014, 0:21, ชม: 886 ครั้ง

โรงเรียนบ้านชงโค (Banchongko School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านชงโค
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองมีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา โดยการบริจาค ของนายแสด เสาวรสเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2496 มีนายไชโย เจริญรวย เป็นครูคนแรกมีนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 26 คน
10 พฤศจิกายน 2496 นายใหญ่ ดีพื้น ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่มีอาคารเรียนชั่วคราว พ.ศ.2511 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ขใต้ถุนเตี้ยยกพื้น 4 ห้อง18 พฤศจิกายน 2519 นายสมโพธิ์ รื่นรมย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง พร้อมเสาธง พ.ศ. 2520 ซื้อเครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง1 พฤศจิกายน 2522 นายสันต์ อยู่เจริญ มาดำรงค์ตำแหน่งครูใหญ่พ.ศ. 2523 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ป.1 ข ใต้ถุนสูง 1 หลัง4 ห้องเรียน ที่นั่ง 1 หลัง และได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ พ.ศ.2525 สส.สิน กุมภะ ได้งบประมาณทำรั้ว อิฐบล็อก หน้าโรงเรียน พ.ศ. 2526 ไฟฟ้า เข้าโรงเรียน 5 กรกฎาคม 2528 นายปรีชา ศรีอนันต์ มาดำรงค์ตำแหน่ง ผู้บริหาร 10 ตุลาคม 2528 นายสง่า แสงสุธา มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
พ.ศ.2533 ได้งบประมาณ สร้างถังน้ำฝน (ฝ.33) และจัดทำระบบประปาภายในโรงเรียน
พ.ศ.2534 ชุมชนบริจาค สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 เมตรกรมประมงน้ำจืดมาขุดสระน้ำ นางฐิติกานต์ โคบายาชิ สร้างหอพักโรงเรียน จำนวนเงิน 50,000 บาท พ.ศ.2536 กรรมการหมู่บ้านได้จัดสร้างห้องสมุด (ปัจจุบันเป็นที่ประชุมหมู่บ้าน) พ.ศ.2538 ได้จัดทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา สร้างสนามวอลเล่ย์บอล โรงอาหาร
เป็นเงิน 175,962 บาท และ สส.เสริมศักดิ์ การุญ สส.ปิยะ ปิตุเตชะ ให้งบประมาณสร้างห้องน้ำ 1 หลัง 8 ห้อง เป็นเงิน 165,500 บาท 2 ตุลาคม 2541 ได้งบต่อเติมอาคารเรียน ป.1 ข ชั้นล่าง จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 165,500 บาทโรงเรียนบ้านชงโค

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชงโค
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 13 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 24 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 23 คน หญิง 30 คน รวมทั้งหมด 53 คน ห้อง 6
รวมนักเรียนทั้งหมด ชาย 36 คน หญิง 41 คน รวมทั้งหมด 77 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านชงโค
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วังจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านชงโค
ที่อยู่โรงเรียนบ้านชงโค หมู่ที่ 3 บ้านชงโค ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทรศัพท์ : 038-666240
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ