โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 23:32, ชม: 1,156 ครั้ง

โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม

โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยการนำของพระครูโสภณสังฆการ (พระอาจารย์สวัสดิ์ )เจ้าอาวาสวัดกระแสบนร่วมกับชาวบ้าน คือ นายหาญ เสาวรส นายโท เผื่อนพวง นายสิว บริบูรณ์ นายปลั่ง แทนทด นาย น้อมเหลืองอ่อน นายขาว พารา และนายยม โรยแก้ว โดยมีนายหาญ เสาวรส ได้บริจาคที่ดิน 12 ไร่ 1งาน 11 ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกแบบ 017 โดยงบประมาณ 180,000 บาท ได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2514 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2514 ทางราชการให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม “ทำการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนปีการศึกษาแรก 169 คน ครู 2 คน โดยมีนายอุทัย วงษ์สุบิน เป็นครูใหญ่

โรงเรียน บ้านพลงตาเอี่ยม

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 28 คน หญิง 35 คน รวมทั้งหมด 63 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 99 คน หญิง 87 คน รวมทั้งหมด 186 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 163 คน หญิง 145 คน รวมทั้งหมด 308 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 12 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พลงตาเอี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
ที่อยู่โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม หมู่ที่ 3 ถนนบ้านบึง-แกลง บ้านพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ : 038-666187
โทรสาร :038-666187
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียน บ้านพลงตาเอี่ยม 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ