โรงเรียนวัดป่ายุบ จังหวัดระยอง (watpayup school)

โรงเรียนวัดป่ายุบ จังหวัดระยอง (watpayup school)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:41, ชม: 1,340 ครั้ง

โรงเรียนวัดป่ายุบ  (watpayup school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่ายุบ
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 20 คน หญิง 28 คน รวมทั้งหมด 48 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 102 คน หญิง 71 คน รวมทั้งหมด 173 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 38 คน หญิง 36 คน รวมทั้งหมด 74 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 160 คน หญิง 135 คน รวมทั้งหมด 295 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดป่ายุบ
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 17 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวัฒนา พวงสวัสดิ์

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :พ.ศ. 2509
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่ายุบใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดป่ายุบ 

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดป่ายุบ

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดป่ายุบ
ที่อยู่โรงเรียนวัดป่ายุบ หมู่ที่ 5 บ้านคลองหวายโสม ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทรศัพท์ 038-965222
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนวัดป่ายุบ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ