โรงเรียนบ้านคลองไผ่ จังหวัดระยอง (banklongphai school)

โรงเรียนบ้านคลองไผ่ จังหวัดระยอง (banklongphai school)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:20, ชม: 906 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองไผ่ (banklongphai school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านคลองไผ่
โรงเรียนบ้านคลองไผ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยมีนายเปลี่ยน นางทองสุข ชุ่มแจ่ม บริจาคที่ดิน จำนวน 25 ไร่ ในครั้งแรกทางการ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมสาขาบ้านคลองไผ่
ปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณสร้างอาคารถาวร แบบ ป1ก จำนวน 4ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2520 ได้ยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านคลองไผ่
ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ป1 ข. ใต้ถุนสูง 4ห้องเรียน พร้อมส้วม 1 หลัง จำนวน 5 ที่นั่ง และต่อเติมอาคารเรียน ป1 ก. อีกจำนวน 2 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านคลองไผ่
โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้เรียนมีมารยาทอย่างไทย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม
ปรัชญาของโรงเรียน ” คุณธรรมนำความรู้ ”

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองไผ่
จำนวนนักเรียนก่อนปรถมศึกษา ชาย 13 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 28 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 41 คน หญิง 40 คน รวมทั้งหมด 81 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 54 คน หญิง 55 คน รวมทั้งหมด 109 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองไผ่
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายภมร วงศ์บุปผา

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองไผ่
ที่อยู่โรงเรียนบ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองไผ่ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ :038-626305
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ