โรงเรียนบ้านบึงตะกาด จังหวัดระยอง (BANBUENGTAGAD SCHOOL)

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด จังหวัดระยอง (BANBUENGTAGAD SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 21:14, ชม: 723 ครั้ง

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด

(BANBUENGTAGAD SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 37 คน หญิง 34 คน รวมทั้งหมด 71 คน ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 66 คน หญิง 72 คน รวมทั้งหมด 138 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 103 คน หญิง 106 คน รวมทั้งหมด 209 คน ห้อง 9

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพิสูตร สุวรรณวงศ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม

 

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านบึงตะกาด

ตราโรงเรียนบ้านบึงตะกาด

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านบึงตะกาด
ที่อยู่โรงเรียนบ้านบึงตะกาด หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-แกลง บ้านบึงตะกาด ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-010005
website : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียน บ้านบึงตะกาด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ