โรงเรียนบ้านหนองละลอก จังหวัดระยอง (bannonglalok school)

โรงเรียนบ้านหนองละลอก จังหวัดระยอง (bannonglalok school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 19:11, ชม: 1,187 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองละลอก  

(bannonglalok school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียบ้านหนองละลอก
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 10 รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 69 หญิง 60 รวม 129 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 80 หญิง 70 รวม 150 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียบ้านหนองละลอก
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชูชีพ ฉายอรุณ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 สิงหาคม 2504
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : บ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.หนองละลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.โรงเรียนบ้านหนองละลอก

สถานที่ติดต่อโรงเรียบ้านหนองละลอก
หมู่ 9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทร. 0-3863-6603
โทรสาร 0-3863-6603
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ