โรงเรียนวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง (watlahanrai school)

โรงเรียนวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง (watlahanrai school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 14:40, ชม: 740 ครั้ง

โรงเรียนวัดละหารไร่ (watlahanrai school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดละหารไร่
โรงเรียนวัดละหารไร่ได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยมีพระอธิการทิม อิสริโก(พระครูภาวนาภิรัติ) เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ได้มอบศาลาการเปรียญหลังหนึ่งให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียน มีนายเขียน น้อยสุวรรณ ปลัดอำเภอ และนายเขียว โสภณ ศึกษาธิการ อำเภอบ้านค่าย เป็นผู้เปิดการเรียนเป็นครั้งแรก มีนายเสียน จันทนี เป็นครูใหญ่คนแรกและเป็นผู้สอนเพียงผู้เดียว
ปัจจุบันโรงเรียนวัดละหารไร่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้บริหารและครูรวมกัน10 คน หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมี 1 หมู่ คือหมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ ชื่อโรงเรียน วัดละหารไร่ ที่ตั้ง ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 7 ไร่ – ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ 8 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดละหารไร่
ก่อนประถมศึกษา ชาย 17 หญิง 21 รวม 38 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 47 หญิง 45 รวม 92 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 64 หญิง 66 รวม 130 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดละหารไร่
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 5 คน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดละหารไร่

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดละหารไร่

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดละหารไร่
ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทร 038-032442
โทรสาร 083-032442
E-mail : watlahanraischool@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ