โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ จังหวัดระยอง (BANNONGKHO SCHOOL)

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ จังหวัดระยอง (BANNONGKHO SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 13:17, ชม: 994 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ

(BANNONGKHO SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หมายเลขโทรศัพท์ 038-010020,038-033243 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อยู่ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 45 กม. อยู่ห่างจาก อำเภอบ้านค่าย 25 กม. เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ 2 งาน 09 ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2507 สร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการสอนได้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2510 โดยมีนายสุนทร บุญเกิด เป็นครูผู้สอนคนแรก ลักษณะอาคารเรียนหลังแรกเป็นแบบ ป.1จ (อาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุ่งด้วยสังกะสี อยู่ในบริเวณวัดหนองฆ้อ ปัจจุบันถูกรื้อถอนแล้ว) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 9,860.00 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นมีนายแพรว กล่อมเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นเป็นผู้นำริเริ่มและบริจาคที่ดิน จำนวน 60 ไร่เศษ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทโรงเลื่อยไม้จักรพนาวัน ซึ่งมีจ่าสิบเอกสันต์ พลายสินธุ์ คหบดีในท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานและเป็นตัวแทนของบริษัท ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการก่อสร้างอาคารเรียน หลังใหม่ แบบ 017 ( 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้) จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียนและได้ทำการย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากบริเวณวัดหนองฆ้อ มาอยู่ทางด้านทิศใต้ (ในปัจจุบัน)โดยมีโรงเรียนบ้านท่าเสา หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนสาขาอีกโรงหนึ่ง และได้ดำเนินการแยกเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526 เขตบริการของโรงเรียน หมู่ 7 , 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โรเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง ทิศเหนือ ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง ทิศใต้ ติดต่อโรงเรียนบ้านหลังเขา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย ทิศตะวันออก ติดต่อโรงเรียนบ้านท่าเสา ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ทิศตะวันตก ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 25 หญิง 24 รวม 49 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 52 หญิง 62 รวม 114 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 32 หญิง 15 รวม 47 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 109 หญิง 101 รวม 201 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 12 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย นายวิชัย จันทร์ส่อง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-010020
โทรสาร : 038033243
อีเมล์ : bnkschool2012@gmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ