วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 12:56, ชม: 1,508 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ รหัสสถานศึกษา 21100042 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง ปี พ.ศ 2551 ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 หมู่ที่3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 โทรศัพท์ (038) 604741 โทรสาร (038) 604742 E-mail EQS.akbanchang@hotmail.comตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ระยองเขต (ที่) 1 โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ” เปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ จากเดิม AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE เปลี่ยนเป็น AKSORN BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111/7 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เปิดดำเนินกิจการ โรงเรียนเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2551 โดยมี อาจารย์นิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น ดร.มัลลิกา จันตะบุตร เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ( R-TEC )

อกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ มีวินัย ความรู้ดี

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ บุคคลิกดี มีความเป็นไทย ทักษะเปี่ยมวินัย

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 111/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เบอร์โทร 038-604741
เว็ปไซต์ akbanchang.aksorn.ac.th
เฟสบุค วิทยาลัยเทคโนโลยี อักษรบริหารธุรกิจ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ