โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:16, ชม: 2,339 ครั้ง

โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง

ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2511 ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา โดยมีนางเชี่ยม พิริยะประภากุลเป็นผู้รับใบอนุญาต และนายแดง พิริยะประภากุล เป็นผู้จัดการเปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4
ปัจจุบันโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล

สถานที่ติดต่อโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล จังหวัดระยอง
ที่อยู่ 37 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เบอร์โทร. 038-941416
โทรสาร 038-941412
เว็ปไซต์ www.udomwittayanukul.net
เฟสบุค โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ