โรงเรียนศิริพร จังหวัดระยอง

โรงเรียนศิริพร จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 19/05/2015, 14:18, ชม: 2,960 ครั้ง

โรงเรียนศิริพร จังหวัดระยอง

ประวัติโรงเรียนศิริพร จังหวัดระยอง

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 เริ่มจากฐานบ้านอยู่อาศัยธรรมดา ในลักษณะโฮมเนอสรี่ จนนักเรียนเริ่มเจริญเติบโต ผู้ปกครองเป็นแรงบันดาลใจขอให้ขยายงานต่อในระดับอนุบาล 1 – 3 จึงต้องย้ายที่ทำการจากบ้านมาเปิดที่ทำการใหม่บนที่ดิน 2 ไร่ คือที่ทำการปัจจุบัน

ในปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 70 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2541ในชื่อว่าโรงเรียนศิริพรระยอง เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 1 ก่อนในปี 2541 และขยายชั้นทุกปีปีละ 1 ชั้น จนถึงปี พ.ศ 2549 ครบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังนี้
เพื่อพัฒนาคน เน้นคุณธรรม
เพื่อคุณภาพการศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยคุณภาพ
เพื่อสอนคนเป็นคนดี
เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างสนุก ดังปรัชญา โรงเรียนได้กล่าวไว้ ” เก่งภาษา กล้าแสดงออก ชอบพัฒนา พาชาติรุ่งเรือง “โรงเรียนศิริพร

ระเบียบค่าธรรมเนียม

ระเบียบการ คู่มือนักเรียนโรงเรียนศิริพร 
1. โรงเรียนเคารพธงชาติเวลา 08.00 น.
2. แต่งเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่กำหนด
3. ปฏิบัติตามประกาศของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
4. ไม่นำน้ำอัดลม ทอฟฟี่มารับประทานที่โรงเรียน
5. ไม่นำเงิน ของเล่น เครื่องประดับมาโรงเรียนกรณีเกิดสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เครื่องแบบ การแต่งกาย ติดต่อที่ร้านไทยพาณิชย์

หลักฐานที่ใช้มอบตัวโรงเรียนศิริพร 
1. สูติบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรสุขภาพ (สำหรับนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล)

ระดับเตรียมอนุบาล โรงเรียนศิริพร 
– อายุ 2 ปี ถึง 2ปี 6 เดือน เดือนละ 2,800 บาท
– อายุ 2 ปี 6 เดือนถึง 3 ปี เดือนละ 2,300 บาท

* ค่าใช่จ่ายไม่รวมค่าสมัครแรกเข้า 900 บาท ทั้งประถมและอนุบาล

ระดับอนุบาลโรงเรียนศิริพร 
เทอมต้น 10,500 บาท
เทอมปลาย 8,400 บาท
ไม่รวมค่าเครื่องแบบ
ไม่รวมค่าตำรา ค่าประกัน

ระดับประถมศึกษาโรงเรียนศิริพร 
เทอมต้น 9,230 บาท
เทอมปลาย 9,230 บาท
รวมค่าอาหาร ค่าว่ายน้ำ
ไม่รวมค่าเครื่องแบบ
ไม่รวมค่าตำรา ค่าประกัน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนศิริพร จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ เลขที่ 70 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทร 038947136 ,0817621931
เว็ปไซต์ www.sar-rayong.com
เฟสบุค โรงเรียนศิริพรระยอง

 

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ