โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา จังหวัดระยอง

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 07/05/2015, 17:02, ชม: 2,444 ครั้ง

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา จังหวัดระยอง

โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 172 ม.4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรครู จำนวน 46 คน ผู้รับใบอนุญาต 1 คน ผู้จัดการ 1 คน ครูใหญ่ 1 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุน 4 คน นักเรียนชาย 689 คน นักเรียนหญิง 782 คน รวมทั้งสิ้น 1,469 คน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา 
ที่อยู่ 172 ถ.หาดยาว คลองบางไผ่ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เว็ปไซต์ www.pattanavech.ac.th
เฟสบุ๊ค โรงเรียนพัฒนเวชศึกษาโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ