วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง (Rayong Polyteachnical Vocational College)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง (Rayong Polyteachnical Vocational College)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 10/10/2014, 10:57, ชม: 2,799 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง (Rayong Polyteachnical Vocational College)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31 คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – ปัจจุบัน แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ก่อตั้ง 24 มกราคม 2524
ชื่อย่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง : ปลย.

ปรัชญาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
วิชา ล้ำเลิศ เทดอคุณธรรม เทคโนโลยีก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
ยิ้มไหว้ให้บริการ องค์สักการะ พระพรหม บรรยากาศ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
บุคลิกภาพของนักเรียน วาจาสุภาพ แต่งกายดี มีมารยาท
การปกครอง นิ่มนวล มีเหตุผล เด็ดขาด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง นายเผ่าพงษสันติ์ แสงหิรัญ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง3

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง4

สถานที่ติดต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
ที่อยู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 299/1 หมู่ 5 สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
http:// www.polyrayong.ac.th
E-Mail:polyrayong24@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-38941-2108-9
สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
website :http://www.polyrayong.ac.th/
facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

แผนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ