โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง (Bannamgroi School)

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง (Bannamgroi School)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 12:19, ชม: 1,624 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย  (Bannamgroi School)

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยทับมอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 13 คน รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 30 คน รวม 65 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 43 คน หญิง 43 คน รวม 86 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
ชาย 3 คน หญิง 3 รวม 6 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสิทธิชัย พงษ์สิน

 

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย2

โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

 

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย :หมู่ที่7 บ้านบ้านน้ำกร่อย ตำบล ห้วยทับมอญ อำเภอ :เขาชะเมา จังหวัด : ระยอง รหัสไปรษณีย์ :21110
โทรศัพท์ :038-010041
website : http://data.bopp-obec.info/web
facebook : TSDL6_บ้านน้ำกร่อย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ