โรงเรียนบ้านยางเอน จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านยางเอน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 11:26, ชม: 941 ครั้ง

โรงเรียนบ้านยางเอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางเอน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 25 คน หญิง 21 คน รวม 46 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 57 คน หญิง 48 คน รวม 105 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 109 หญิง 93 รวม 202 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านยางเอน
ชาย 0 คน หญิง 6 คน รวม 6 คน

ระดับที่เปิดสอน ก่อนประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยทับมอญ

 

 

โรงเรียนบ้านยางเอน2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านยางเอน

โรงเรียนบ้านยางเอน

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านยางเอน
ที่อยู่ โรงเรียนบ้านยางเอนหมู่ที่ 6 ถนนสี่แยกพัฒนา-คลองยาง บ้านยางเอน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-010038
website : http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1021470204&page=history

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ