โรงเรียนบ้านน้ำใส จังหวัดระยอง (bannumsai school)

โรงเรียนบ้านน้ำใส จังหวัดระยอง (bannumsai school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 11:07, ชม: 977 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำใส (bannumsai school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำใส
โรงเรียนบ้านน้ำใสเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยท่านกำนันเส็ง ปธานราษฎ์ กำนันตำบลทุ่งควายกินเป็นผู้อุปการะและเป็นผู้นำในการก่อสร้างร่วมกับอาจารย์ชมชื่น รัตนวิจิตร พร้อมด้วยชาวบ้านน้ำใสที่เห็นความยากลำบากของบุตรหลานซึ่งต้องเดินทางไปโรงเรียนอื่นซึ่งไกลมาก ชาวบ้านได้ร่วมบริจาคทรัพย์และจัดหาอุปกรณ์ยกขึ้นเป็นโรงเรียนในบริเวณที่กำนันได้สงวนไว้สร้างโรงเรียนโดยเฉพาะ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ อาคารเรียนหลังแรกมีขนาดกว้าง 9 x 18 เมตร หลังคามุงสังกะสี พื้นเป็นดิน ฝาผนังเป็นทางมะพร้าว ที่เรียนเป็นกระดานปูรองเขียนรองนั่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2509 นายสงัด ปุณโณฑก ศึกษาธิการอำเภอได้ทำพิธีเปิดและย้ายนายชมชื่น รัตนวิจิตร รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวัดสมอโพรง มารักษาการครูใหญ่ที่นี่และทำการสอนคนเดียว ต่อมาจังหวัดได้แต่งตั้งนายพิสัย ชูภิรมย์ มาเป็นครูน้อยอีก 1 คน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จำนวน 88 คน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านน้ำใส
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม งามอย่างไทยในสังคมโลกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

ปรัชญาโรงเรียนบ้านน้ำใส
สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำใส
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย15 คน หญิง15 คน รวม 30 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 56 คน หญิง 45 คน รวม 101 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 20 คน หญิง 15 คน รวม 35 คน ห้อง
รวมทั้งหมด ชาย 91 คน หญิง 75 คน รวม 166 คน ห้อง11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำใส
จำนานครู ชาย 2 คน หญิง 14 คน รวม 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเชาวลิต จินดารัตน์

ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :น้ำเป็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านน้ำใส
ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 2 ถนนเขาเดิน-สี่แยกพัฒนา บ้านน้ำใส ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-894203
website :http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1021470192&page=info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ