โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดระยอง (banmuengrae school)

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ จังหวัดระยอง (banmuengrae school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:56, ชม: 1,036 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ (banmuengrae school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
จำนวนนักเรียนระดับก่อนประถม ชาย 20 คน หญิง 11 คน รวม 31 คน ห้อง 2
ระดับประถมศึกษา ชาย 47 คน หญิง 57 คน รวม 104 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 67 คน หญิง 68 คน รวม135 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวม 5 คน

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :พ.ศ. 2518
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :น้ำเป็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กม.ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเหมืองแร่
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองแร่ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-010043
website : http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1021470196&page=info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ