โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน จังหวัดระยอง  (banmabchangnon school)

โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน จังหวัดระยอง (banmabchangnon school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:50, ชม: 676 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน

(banmabchangnon school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 6 คน หญิง 5 คน รวม 11 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 29 คน หญิง 27 คน รวม56 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 35 คน หญิง 32 คน รวม 67 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
จำนวนครู ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวม 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบุญเวช แดงงาม

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : น้ำเป็น

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบช้างนอน
ที่อยู่โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน หมู่ที่ 3 บ้านมาบช้างนอน ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท์ :038-894219
website :http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1021470195&page=info
Facebook : โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน เขาชะเมา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ