โรงเรียนบ้านน้ำเป็น จังหวัดระยอง (BANNAMPEN SCHOOL)

โรงเรียนบ้านน้ำเป็น จังหวัดระยอง (BANNAMPEN SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:44, ชม: 907 ครั้ง

โรงเรียนบ้านน้ำเป็น (BANNAMPEN SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเป็น
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 9 คน หญิง 11 คน รวม 20 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 41 คน หญิง 32 คน รวม 73 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 50 คน หญิง 43 คน รวม 93 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำเป็น
จำนวนครู ชาย 4 คน หญิง 3 คน รวม 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายพิภพ นามสนิท

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2512
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :น้ำเป็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านน้ำเป็น
ที่อยู่โรงเรียนบ้านน้ำเป็น หมู่ที่ 6 บ้านน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-894051
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ