โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จังหวัดระยอง (Bansamyeaknampen School)

โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น จังหวัดระยอง (Bansamyeaknampen School)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:38, ชม: 841 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 

(Bansamyeaknampen School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 คน หญิง 24 คน รวม 50 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 96 คน หญิง 58 คน รวม154 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 44 คน หญิง 33 คน รวม 77 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 166 คน หญิง 115 คน รวม 281 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 19 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :น้ำเป็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.

โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น

โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น2

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ที่อยู่โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 104 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-894267
website : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ