โรงเรียนบ้านเขาช่องลม จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:31, ชม: 709 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลม
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 46 คน หญิง 32 คน รวม 78 คน ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 69 คน หญิง 60 คน รวม 129 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 115 คน หญิง 92 คน รวม 207 ห้อง 9

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขาช่องลม
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบุญชิต งามสง่า

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม

โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 2

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาช่องลม
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเขาช่องลม หมู่ที่ 4 ถนนชำฆ้อ-เขาช่องลม บ้านเขาช่องลม ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-010063
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ