โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จังหวัดระยอง (BanChamkho School)

โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จังหวัดระยอง (BanChamkho School)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 10:13, ชม: 831 ครั้ง

โรงเรียนบ้านชำฆ้อ (BanChamkho School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 51 คน หญิง 48 คน รวม 99 คน ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 103 คน หญิง 103 คน รวม 206 คน ห้อง 8
มัธยมศึกษา ชาย 28 คน หญิง 27 คน รวม 55 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 182 คน หญิง 178 คน รวม 360 คน ห้อง 15

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 17 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านชำฆ้อ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านชำฆ้อ หมู่ที่ 3 บ้านชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038969142
โทรสาร :038969142
อีเมล์ : yanyong2504@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ