โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง (Banmadua school)

โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จังหวัดระยอง (Banmadua school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 1:40, ชม: 766 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมะเดื่อ  (Banmadua school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 35 คน หญิง 21 คน รวม 46 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 56 คน หญิง 75 คน รวม 313 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 32 คน หญิง 20 คน รวม 52 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 114 คน หญิง 116 คน รวม 230 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสันติ มุกดาสนิท

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :26 มีนาคม 2526
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :เขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เขาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กม.โรงเรียนบ้านมะเดื่อ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมะเดื่อ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านมะเดื่อ หมู่ที่ 2 ถนนมะเดื่อ-คลองยาง บ้านมะเดื่อ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038626292
โทรสาร :038626292
website : data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ