โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง จังหวัดระยอง (bankhochaangklomklong school)

โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง จังหวัดระยอง (bankhochaangklomklong school)

หมวดหมู่: อำเภอเขาชะเมา, 07/10/2014, 1:28, ชม: 963 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 

(bankhochaangklomklong school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 33 คน หญิง 31 คน รวม 64 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย78 คน หญิง 50 คน รวม 128 คน ห้อง 6
มัธยมศึกษา ชาย 27 คน หญิง 32 คน รวม 59 คน ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 138 คน หญิง 113 คน รวม 25คน ห้อง 11

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 13 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :การศึกษาเขาชะเมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เขาน้อย

 

โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

ตราโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง หมู่ที่ 5 ถนนเขาชะอาง-ตะขบ บ้านตะขบ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-618244
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ