โรงเรียนบ้านเขาตลาด จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านเขาตลาด จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 07/10/2014, 1:00, ชม: 781 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาตลาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตลาด
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 11 คน หญิง 11 คน รวม 22 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 62 คน หญิง 47 คน รวม 109 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 77 คน หญิง 58 คน รวม 131 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเขาตลาด
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายวาทิน แสงอรุณ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :วังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3.50 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาตลาด
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเขาตลาด หมู่ที่ 1 ถนนบ้านบึง-แกลง บ้านเขาตลาด ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-666192
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ