โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) จังหวัดระยอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 22:27, ชม: 920 ครั้ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

วิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๓

(บ้านคลองเขต)
จัดการศึกษาให้ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชนพร้อมวิถี บุคลากรมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43

(บ้านคลองเขต)
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 16 คน หญิง 22 คน รวมทั้งหมด 38 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 38 คน หญิง 44 คน รวมทั้งหมด 82 คน ห้อง 6

 

มัธยมศีกษา ชาย 30 คน หญิง16 คน รวมทั้งหมด 46 คน ห้อง 3

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบรรเทา เครือวัลย์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่ายุบใน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต)
ที่อยู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) หมู่ที่ 6 ถนนบ้านบึง-แกลง บ้านคลองเขต ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ :038-965193
โทรสาร :038965193
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ