โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง (bannomgmuang school)

โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง (bannomgmuang school)

หมวดหมู่: อำเภอวังจันทร์, 06/10/2014, 20:43, ชม: 853 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองม่วง (bannomgmuang school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 28 คน หญิง 19 คน รวมทั้งหมด 47 คน ห้อง 2
ประถมศึกษาชาย 39 คน หญิง 39 คน รวมทั้งหมด 78 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 67 คน หญิง 58 คน รวมทั้งหมด 235 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองม่วง
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 0 คน รวมทั้งหมด 4 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชาตรี เจริญสุข

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16พฤษภาคม 2522
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 33 กม.โรงเรียนบ้านหนองม่วง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 โทรศัพท์ : 038-010077
โทรสาร : 038-01007
อีเมล์ : somporn1111@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนบ้านหนองม่วง ระยอง เขต 2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ