โรงเรียนวัดคงคาวราราม จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดคงคาวราราม จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 19:49, ชม: 645 ครั้ง

โรงเรียนวัดคงคาวราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคงคาวราราม
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 55 คน หญิง 34 คน รวมทั้งหมด 89 คน ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 100 คน หญิง 87 คน รวมทั้งหมด 187 คน ห้อง 7
รวมทั้งหมด ชาย 155 คน หญิง 121 คน รวมทั้งหมด 276 คน ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดคงคาวราราม
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 18 คน

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดคงคาวราราม
ที่อยู่โรงเรียนวัดคงคาวราราม หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท บ้านคลองคา ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-632181
โทรสาร :038622181
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ