โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 19:42, ชม: 713 ครั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยยาง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 10 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 16 คน ห้อง 2
ประถมศึกษาชาย 19 คน หญิง 15 คน รวมทั้งหมด 34 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 29 คน หญิง 21 คน รวมทั้งหมด 50 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยยาง
จำนวนครู ชาย 0 คน หญิง 3 คน

จำนวนทั้งหมด 3 คน

ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง ถ.สุนทรเวช ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-632220
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ