โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 19:36, ชม: 693 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
โรงเรียนบ้านเต้าปูนหายเป็นสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชื่อโรงเรียนตั้งตามชื่อหมู่บ้านซึ่งมีประวัติได้เล่ากันว่า มีตายาย สองคน ขับเกวียนมาขณะที่ขับเกวียนมาได้พบเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่ง ขณะที่ควายเทียมแอกลากเกวียนอยู่ตกใจ จึงพาเกวียนวิ่งไป ทำให้ตะกร้าหมากของตายายได้หกจนกระทั่งเต้าปูนของตายาย และเครื่องกินหมากก็ได้หายไปหมด จึงได้เรียกว่า บ้านเต้าปูนหาย มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเต้าปูนหายได้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานวัฒนธรรมกับสำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล และองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น งานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีต่าง ๆ ปัจจุบัน โรงเรียนมีผู้บริหาร (๒๕๕๔) ชื่อ นางขำจิตร วุฒิศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย2

 

โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 6 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 15 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 16 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 29 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย คน 22 หญิง 22 คน รวมทั้งหมด 44 คน ห้อง 8

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :สองสลึง
ระดับที่เปิดสอน :ก่อนประถมศึกษา – ประถมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย หมู่ที่ 4 บ้านเต้าปูนหาย ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-010060
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ