โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จังหวัดระยอง (Songpeenong School)

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จังหวัดระยอง (Songpeenong School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 19:31, ชม: 1,118 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

(Songpeenong School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง บ้านสองพี่น้องแต่เดิมมีชื่อว่า “บ้านยางสองพี่น้อง”เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นยางใหญ่ คู่กันอยู่ 2ต้น โดยมีต้นหนึ่งใหญ่กว่า และอีกต้นหนึ่งเล็กกว่า คนทั่วไปเรียกว่า “ยางสองพี่น้อง”และเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านยางสองพี่น้อง ต่อมาคำว่ายางหายไป เหลือคำว่า “สองพี่น้อง”อย่างเดียว โรงเรียนบ้านสองพี่น้องตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 โดยมีนายสนั่น มีบุญ นายเตาะ เครือวัลย์ และนายดอกไม้ อัมรินทร์ ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 60ตารางวา และประชาชนบริจาคเงิน จำนวน 5,423บาท

 

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง2

 

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 23 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 31 คน ห้อง 2
ประถมศึกษาชาย 30 คน หญิง 14 คน รวมทั้งหมด 44 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 53 คน หญิง 22 คน รวมทั้งหมด 75 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 4 คน

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :พ.ศ.2501
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สองสลึง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-648654
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ