โรงเรียนบ้านสองสลึง จังหวัดระยอง (bansongsalueng school)

โรงเรียนบ้านสองสลึง จังหวัดระยอง (bansongsalueng school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 19:23, ชม: 1,020 ครั้ง

โรงเรียนบ้านสองสลึง 

(bansongsalueng school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านสองสลึง
โรงเรียนบ้านสองสลึง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองสลึง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3867-0312 , 0-3867-0312
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสองสลึง
นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน สานสัมพันธ์ชุมชน
ปรัชญาโรงเรียนบ้านสองสลึง
นตถิ ปัญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

โรงเรียนบ้านสองสลึง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านสองสลึง

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านสองสลึง

 

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองสลึง
จำนวนนักเรียนประถมศึกษา ชาย 196 คน หญิง 164 คน รวมทั้งหมด 360 คน ห้อง 12
มัธยมศึกษา ชาย 89 คน หญิง 66 คน รวมทั้งหมด 155 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 285 คน หญิง 230 คน รวมทั้งหมด 515 คน ห้อง 18

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านสองสลึง
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 21 คน รวมทั้งหมด 27 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายณัฐชัย มาเมือง

ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สองสลึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านสองสลึง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านสองสลึง เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล สองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3867-0312
เว็บไซต์ : www.songsalueng.ac.th

Facebook : โรงเรียนบ้านสองสลึง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ