โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง (Bannongnumkhun School)

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง (Bannongnumkhun School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 17:10, ชม: 661 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 

(Bannongnumkhun School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 มิถุนายน 2483
นายห็อง เอ็นดูราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายตรี พรหมสุภา กำนันตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสง่า งามละเมียด พร้อยด้วยราฎรชาวบ้านหนองน้ำขุ่น ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โดยขอใช้ศาลาของนายสอย ชวนชื่น ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ทำบุญวันพระช่วงเข้าพรรษา เป็นสถานที่ใช้ในการเรียน เมื่อได้รับอนุญาติจากทางราชการแล้ว จึงได้ทำพิธีเปิดโรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2483 มีนายเขียว โสภณ ศึกษาธิการอำเภอแกลง เป็นประธาน มีนักเรียนครั้งแรก จำนวน 70 คน ต่อมานายสง่า งามละเมียดครูใหญ่พร้อมด้วยประชาชนได้จัดสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นอีก 2 หลัง วันที่ 1 สิงหาคม 2486 นายสง่า งามละเมียด ขอลาออกจากราชการ นายสุทร บุญยิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ พระครูสุตพลวิจิตร (คร่ำ อรัญวงศ์) เป็นประธานจัดสร้างโรงเรียนโดยย้ายอาคารเรียนเดิมไปอยู่ห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 500 เมตร ติดถนนสุขุมวิท

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
จำนวนนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ชาย 22 คน หญิง 19 คน รวมทั้งหมด 41 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 52 คน หญิง 40 คน รวมทั้งหมด 92 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 74 คน หญิง 59 คน รวมทั้งหมด 133 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางเกษร ใจชื้น

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 0.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ที่อยู่โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เว็บไซต์  : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ