โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น จังหวัดระยอง (Bankaohintan School)

โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น จังหวัดระยอง (Bankaohintan School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 17:01, ชม: 598 ครั้ง

 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น

(Bankaohintan School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 8 คน หญิง 7 คน ทั้งหมด 15 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 27 คน หญิง 22 คน ทั้งหมด 49 คน ห้อง 6
ทั้งหมดรวม ชาย 35 คน หญิง 29 คน ทั้งหมด 64 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปราโมทย์ นิยมการ

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2525
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น หมู่ที่ 10 บ้านเขาหินแท่น ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-010030
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ