โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดระยอง (Bannoendindaeng School)

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จังหวัดระยอง (Bannoendindaeng School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 16:11, ชม: 923 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

(Bannoendindaeng School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 19 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 30 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 41 คน หญิง 54 คน รวมทั้งหมด 95 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 60 คน หญิง 65 คน รวมทั้งหมด 125 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 9 คน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสนิทพงศ์ คมขำ

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :2514
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กม.

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง2

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ที่อยู่โรงเรียนบ้านเนินดินแดง หมู่ 6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
Email : banneandindangschool@hotmail.com
โทรศัพท์ :038-010072
website : www.nerndindaeng.rayong2ariya.com
facebook : โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ระยอง 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ