โรงเรียนบ้านวังหิน จังหวัดระยอง (BANWANGHIN SCHOOL)

โรงเรียนบ้านวังหิน จังหวัดระยอง (BANWANGHIN SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 15:38, ชม: 451 ครั้ง

โรงเรียนบ้านวังหิน (BANWANGHIN SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านวังหิน(วิจิตรโตเจริญราษฎร์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2477 โดยมีนายวัฒนา สรรเสริญ เป็นครูใหญ่เป็นคนแรก การเรียนการสอนครั้งแรกใช้ศาลาและบ้านซึ่งนายป้อม คมขำ กับนายวัฒนา สรรเสริญ อุทิศให้เป็นที่เล่าเรียน ต่อมา พ.ศ.2487 พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) เจ้าอาวาสวัดวังหว้า พร้อมด้วยราษฎรและคณะครูในโรงเรียน ได้ทำการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง แต่อาคารเก่าทรุดโทรมมาก ท่านพระครูสุตพลวิจิตร ผู้อุปการะโรงเรียนนี้ จึงได้ริเริ่มชักชวนประชาชนให้ช่วยกันสละทรัพย์และแรงงาน สร้างอาคารเรียนแบบถาวร รูปแบบ ป.1ข.ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 5 ห้องเรียน พร้อมเพิ่มหน้ามุขขึ้น 1 หลัง ในปี พ.ศ.2496 โดยมีนายจวน คนฑา เป็นผู้อุทิศที่ดินให้จำนวน 6 ไร่ และนายสวง โตเจริญ บริจาคไม้ คิดเป็นมูลค่า 44,364.78 บาท นอกจากนั้น ยังมีเงินที่ประชาชนบริจาค รวมทั้งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสมทบ เงิน ก.สส. 30,000.00 บาท เงินการจร 10,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า ทั้งสิ้น 99,364.78บาท และได้ดำเนินการเปิดป้ายโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2501 โดยใช้ชื่อเฉพาะว่า “วิจิตรโตเจริญราษฎร์”

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านวังหิน

ตราโรงเรียนบ้านวังหิน

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านวังหิน
นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิใจในความเป็นไทย

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหิน
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 34 คน หญิง 23 คน รวมทั้งหมด 57 คน ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 160 คน หญิง 121 คน รวมทั้งหมด 281 คน ห้อง 12

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านวังหิน
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายมานพ บำรุง

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : อริยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :วังหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านวังหิน
ที่อยู่โรงเรียนบ้านวังหิน หมู่ที่ 13 ถนนสุขุมวิท บ้านวังหิน ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-671202
เว็บไซต์h : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ