โรงเรียนวัดท่ากง จังหวัดระยอง (WATTHAKONG SCHOOL)

โรงเรียนวัดท่ากง จังหวัดระยอง (WATTHAKONG SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 14:47, ชม: 660 ครั้ง

โรงเรียนวัดท่ากง (WATTHAKONG SCHOOL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดท่ากง
โรงเรียนวัดท่ากง เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 โดยทางราชการได้นัดเปิดขึ้นและดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณ เปิดทำการสอน ป. 1 ถึง ป. 4 สถานที่เรียนครั้งแรกอยู่บนศาลาวัด จนถึงปี พ.ศ. 2481 เจ้าอาวาสคือพระครูหนิด ท่านพ่อวัดท่ากงเป็นหัวหน้าชักชวนให้ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนขึ้น 1 หลัง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 2 ห้องเรียน อาคารหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยและอาคารทรุดโทรมเร็วกว่าปกติ
ในปี พ.ศ. 2497 เจ้าอาวาสวัดท่ากง คือพระสายหยุดพร้อมด้วยครูและชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสละเงินและแรงงานสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่งขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร แบบ 3 ห้องเรียนใต้ถุนสูง 2.50 เมตร แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี และสร้างเพิ่มเติมจนเป็นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2505 เนื่องจากไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไม้เนื้ออ่อน ทำให้บางส่วนของอาคารชำรุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว
ในปี พ.ศ. 2519 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยสภาตำบลพังราดดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้เงินผันของรัฐบาล ( โครงการ พ.ป.ช. ) เป็นจำนวนเงิน 114,439 บาท
ในปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต่อเติมอาคาร 2 ห้องเรียน แบบ ป. 1 ข ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นจำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 432,000 บาท สร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2526 ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดท่ากง
วันที่ 8 ตุลาคม 2536 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนมาช่วยร่วมแรงงานในการเทปูนพื้นใต้ถุนโรงเรียน พื้นที่ 216 ตารางเมตร โดยใช้วัสดุก่อสร้างจากการบริจาค เป็นเงิน 9,542 บาท
วันที่ 20 มีนาคม 2537 อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนฐานพระที่สร้างเสร็จ คุณมณฑา ปะลาภผล บริจาคสร้างพระพุทธรูป มูลค่า 15,000 บาท คณะกรรมการศึกษาประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคค่าวัสดุก่อสร้างคิดเป็นเงิน 17,870 บาท และมาช่วยกันก่อสร้างโดยไม่มีค่าแรงงาน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2537 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนและคณะครู – ภารโรง ร่วมแรงร่วมใจกันเทปูนพื้นใต้ถุนอาคารเรียนต่อจนเต็มตลอดใต้ถุน โดยใช้วัสดุก่อสร้างจากการบริจาคเป็นเงิน 8,680 บาท
วันที่ 29 – 30 กันยายน 2537 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนและภารโรง ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างห้องเก็บอุปกรณ์โครงการ กศ.พช. และห้องสหกรณ์ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนมุมด้านทิศตะวันตก ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 2 ห้อง โดยใช้วัสดุก่อสร้างจากเงินบริจาค เป็นเงิน 5,525 บาท
วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2538 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน คณะครูและภารโรง ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร โดยใช้เงินงบประมาณก่อสร้างจากการบริจาค จำนวนเงิน 36,313 บาท
วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2538 ทหารเรือไทย – อเมริกัน ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร เสาปูน หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง พื้นเทปูน โดยใช้เงินงบประมาณของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 123,900 บาท แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
วันที่ 10 มีนาคม 2538 นายบุญธรรม บุญเกิด และคณะครู – ภารโรง ช่วยกันสร้างเสาประตูฟุตบอล 2 ข้างสนาม โดยใช้เงินบริจาคเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ เป็นเงิน 5,253 บาท
วันที่ 24 สิงหาคม 2538 ผู้บังคับบัญชากองเรือป้องกันฝั่ง กองเรือยุทธการ ได้นำอุปกรณ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ เช่น พัดลมไฟฟ้า สายไฟ โต๊ะอาหาร และเก้าอี้จำนวน 100 ตัว ตู้ยาสามัญประจำบ้าน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท มามอบให้
วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2538 ชมรมช่างเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 13 คน มาช่วยกันติดตั้งกันสาดที่จั่วและชายคา ทำโครงเหล็กหลังคาห้องครัว ประตูเลื่อนปิดเปิด คณะกรรมการศึกษาประชาชนมาช่วยกันก่อสร้างห้องครัวและเวทีจนเสร็จสมบูรณ์ คิดเป็นค่าวัสดุก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพิ่มเติม เป็นเงิน 85,362บาท
วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2539 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน คณะครูและภารโรง ช่วยกันก่อสร้างห้องเรียนพิเศษใต้ถุนอาคารเรียน ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร จำนวน 2 ห้อง เป็นที่แล้วเสร็จ ใช้วัสดุก่อสร้างจากการบริจาคเป็นเงิน 24,035 บาท ยังไม่ได้ฉาบปูน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2540 คณะครูนักการภารโรง นักเรียนและประชาชน ร่วมกันทาสีอาคารเรียนและบ้านพักครูหลังที่ 1 โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ทำให้โรงเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวนเงิน 38,230 บาท
วันที่ 10 เมษายน 2540 คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง ด้านหลังมีห้องน้ำและห้องสุขาอยู่ภายใน พื้นปูกระเบื้อง ติดตั้งไฟฟ้า และพัดลมเพดาน ผู้ใหญ่ประสาท ผ่องแผ้ว และประชาชน ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างเป็นเงิน 151,106 บาท คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงงาน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ใช้เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ากงปัจจุบันมีนักเรียน 122คน ครู 9คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่ากง ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 20 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 32 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 45 คน หญิง 51 คน รวมทั้งหมด 96 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 65 คน หญิง 63 คน รวมทั้งหมด 128 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดท่ากง
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :กรมหลวงชุมพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พังราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดท่ากง
ที่อยู่โรงเรียนวัดท่ากง หมู่ที่ 2 บ้านท่ากง ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ 038-867109
โทรสาร :038867109
website : data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียนวัดท่ากง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ