โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง (wattanonkaprouw school)

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง (wattanonkaprouw school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 11:28, ชม: 942 ครั้ง

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 

(wattanonkaprouw school)

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 20 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 33 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 56 คน หญิง 41 คน รวมทั้งหมด 97 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 76 คน หญิง 54 คน รวมทั้งหมด 130 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสาวปวีณา พุ่มพวง

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/05/2482
ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :เนินฆ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กม.

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดถนนกะเพรา
ที่อยู่โรงเรียนวัดถนนกะเพรา หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ :038-697095
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ