โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส จังหวัดระยอง (wudmongkolwuttawas School)

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส จังหวัดระยอง (wudmongkolwuttawas School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 06/10/2014, 9:27, ชม: 607 ครั้ง

โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส (wudmongkolwuttawas School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ประวัติโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส (จรัส แตงน้อยอุปถัมภ์) มีนายทองเลื่อน ศิริธรรม และพระประจักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลวุฒาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียนและประชาชน ในบริเวณหมู่บ้านโพธิฐาน(วังพะเนียง) แห่งนี้ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ข จำนวน ๒ ห้องเรียน มีมุขหน้า ๑ ห้อง สิ้นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาทเป็นเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น มิได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด อาคารหลังนี้ยังค้างการก่อสร้างอยู่เพราะเงินค่าก่อสร้างหมด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ต่อมานายจรัส แตงน้อย อดีตผู้อำนวยการช่วยว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บริจาคเงินสมทบทุนค่าก่อสร้างอีก ๗๕,๐๐๐ บาท อาคารหลังนี้จึงแล้วเสร็จตามรูปแบบ ป ๑ ข. ขนาด ๒ ห้องเรียนครบทุกประการ สามารถใช้เป็นอาคารเรียนได้เป็นอย่างดี ส่วนที่ดินที่ใช้ปลูกสร้าง อาคารเรียนนั้น นายทองเลื่อน ศิริธรรม ผู้ริเริ่มก่อสร้างคนแรกได้อุทิศที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนจำนวน ๖ไร่เต็ม คิดเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ได้เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยมี นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ ปลัดจังหวัดระยอง ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเรียนจากคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึง ป.๔ มีนักเรียน ๑๑๕ คน ครู ๓ คน โดยมีนายประยูร เจริญชนม์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา ชาย 14 คน หญิง 12 คน รวมทั้งหมด 26 คน ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 53 คน หญิง 48 คน รวมทั้งหมด 101 คน ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 67 คน หญิง 60 คน รวมทั้งหมด 127 คน ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 7 คน
นางสาวณภัทร เรืองบุญส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แถลงบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งควายกิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
ที่อยู่โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส หมู่ที่ 2 บ้านมงคล ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-668486
อีเมล์ : mk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ