โรงเรียนวัดพลงไสว จังหวัดระยอง (Watplongsawai School)

โรงเรียนวัดพลงไสว จังหวัดระยอง (Watplongsawai School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 13:07, ชม: 696 ครั้ง

โรงเรียนวัดพลงไสว (Watplongsawai School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดพลงไสว
ประถมศึกษา ชาย 80 หญิง 84 รวม 164 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 80 หญิง 84 รวม 164 ห้อง 6

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดพลงไสว
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางณัฐรดี โพธิ์ทิพย์

ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2488
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสุนทรภู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กม.โรงเรียนวัดพลงไสว

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดพลงไสว
ที่อยู่โรงเรียนวัดพลงไสว หมู่ที่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ บ้านพลงไสว-อ่าวเจริญ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-638352
website : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนวัดพลงไสว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ