โรงเรียนวัดคลองชากพง จังหวัดระยอง (watklongchakpong School)

โรงเรียนวัดคลองชากพง จังหวัดระยอง (watklongchakpong School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 12:54, ชม: 660 ครั้ง

โรงเรียนวัดคลองชากพง

(watklongchakpong School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดคลองชากพง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 7 หญิง 4 รวม 11 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 29 หญิง 27 รวม 56 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 36 หญิง 31 รวม 67 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดคลองชากพง
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวมทั้งหมด 5 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 27 มิถุนายน พ.ศ.2483
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสุนทรภู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กม.โรงเรียนวัดคลองชากพง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดคลองชากพง
ที่อยู่โรงเรียนวัดคลองชากพง หมู่ที่ 4 ถนนคลองทุเรียน-พลงไสว บ้านชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-638702
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ