โรงเรียนวัดสันติวัน จังหวัดระยอง (santiwan school)

โรงเรียนวัดสันติวัน จังหวัดระยอง (santiwan school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 11:17, ชม: 522 ครั้ง

โรงเรียนวัดสันติวัน (santiwan school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโโรงเรียนวัดสันติวัน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 18 หญิง 17 รวม 35 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 14 รวม 26 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 30 หญิง 31 รวม 61 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดบุนนาค
จำนวน ชาย 1   คน หญิง 2  คน รวมทั้งหมด 3  คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  นายสงัด ทั่วรอบ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สุนทรภู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสุนทรภู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25 กม.

โรงเรียนวัดสันติวัน

โรงเรียนวัดสันติวัน2

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสันติวัน
ที่อยู่โรงเรียนวัดสันติวัน หมู่ที่ 1 บ้านสันติวัน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
โทรศัพท์ : 038-638496
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ