โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 11:06, ชม: 661 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 17 หญิง 8 รวม 25 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 42 หญิง 47 รวม 89 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 59 หญิง 55 รวม 114 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายเจริญ ควรหาโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
ที่อยู่โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 บ้านวังเฉลาโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-648576
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ