โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน จังหวัดระยอง (Banklongturian School)

โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน จังหวัดระยอง (Banklongturian School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 02/10/2014, 11:00, ชม: 730 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน

(Banklongturian School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 6 หญิง 2 รวม 8 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 42 หญิง 22 รวม 64 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 48 หญิง 24 รวม 72 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมพงศ์ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน2

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
ที่อยู่โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน หมู่ที่ 4 บ้านคลองทุเรียน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-647977
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ