โรงเรียนวัดคลองปูน จังหวัดระยอง (Khlonkpon School)

โรงเรียนวัดคลองปูน จังหวัดระยอง (Khlonkpon School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 14:31, ชม: 567 ครั้ง

โรงเรียนวัดคลองปูน (Khlonkpon School)

โรงเรียนวัดคลองปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดคลองปูน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 30 หญิง 21 รวม 51 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 96 หญิง 74 รวม 170 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 126 หญิง 95 รวม 221 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดคลองปูน
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายโอภาส พจนานุภาพ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2475
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรมหลวงชุมพรฯ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คลองปูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กม.

 

โรงเรียนวัดคลองปูน2

โรงเรียนวัดคลองปูน

 

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดคลองปูน
ที่อยู่โรงเรียนวัดคลองปูน หมู่ที่ 3 บ้านคลองปูน ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 038-661432
website : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียนวัดคลองปูน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ