โรงเรียนวัดเขาสำรอง จังหวัดระยอง (Khaosomrong school )

โรงเรียนวัดเขาสำรอง จังหวัดระยอง (Khaosomrong school )

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 13:43, ชม: 572 ครั้ง

โรงเรียนวัดเขาสำรอง (Khaosomrong school )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสำรอง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 9 หญิง 12 รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 30 หญิง 17 รวม 47 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 39 หญิง 29 รวม 68 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดเขาสำรอง
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 5 คน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2511
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรมหลวงชุมพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กองดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กม.โรงเรียนวัดเขาสำรอง

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเขาสำรอง
ที่อยู่โรงเรียนวัดเขาสำรอง หมู่ที่ 9 ถนนกองดิน-เขาวง บ้านเขาสำรอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
โทรศัพท์ : 038-010034
website : data.bopp-obec.info
Facebook โรงเรียน วัดเขาสำรอง 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ