โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง (watkongdin School)

โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง (watkongdin School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 13:36, ชม: 552 ครั้ง

โรงเรียนวัดกองดิน (watkongdin School)

โรงเรียนวัดกองดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดกองดิน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 8 หญิง 7 รวม 15 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 33 หญิง 22รวม 55 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 41 หญิง 29 รวม 70 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดกองดิน
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายชยุต พิพัฒฐาดร

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลกองดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:15 กม.

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดกองดิน

โรงเรียนวัดกองดิน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดกองดิน
ที่อยู่โรงเรียนวัดกองดิน หมู่ที่ 2 บ้านกองดิน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
รศัพท์ : 038-010035
โทรสาร : 038010035
อีเมล์ : kongschool@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียน โรงเรียนวัดกองดิน 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ