โรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 13:25, ชม: 610 ครั้ง

โรงเรียนวัดเขาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 11 รวม 25 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 36 หญิง 37 รวม 73 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 50 หญิง 48 รวม 98 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดเขาน้อย
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 5 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางอุไร บัวหลวง

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเขาน้อย
ที่อยู่โรงเรียนวัดเขาน้อย หมู่ที่ 6 ถนนเกาะลอย-สุขไพรวัน บ้านเขาน้อย ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-867271
website : data.bopp-obec.info

 

โรงเรียนวัดเขาน้อย

โรงเรียนวัดเขาน้อย2

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ